domingo, 27 de mayo de 2007

27 de Maio, ¿un día mais?

27 de Maio día no que estamos chamados a exercer o noso dereito a votar, é día no que se volverán a repetir conductas que me irritan especialmente: a pouca costume que temos de usar as cabinas, con a conseguinte degradación do segredo do voto, e a onerosa e mal retribuida carga que se lle impón a tódolos menbros das mesas. Especialmente por ser hoxe o día de acudir a votar, e para que ninguén me acuse inxustamente, dende aquí invito a tódolos cidadáns a exercitálo seu dereito para así poder nomear a quen queremos poñer a fronte do noso concello os vindeiros catro anos, incluso no caso, nos que nos atopamos moitos, de ter que abrazar unha opción sin un exceso de fervor. Absteñerse é deixar que decidan outros, e sempre haberá alguén que te fastidiará mais que aquela persoa que non che acaba de convencer. Penso que tódolos candidatos, gañen ou perdan, deberían meditar sobor da menguante seducción que o seu colectivo exerce sobor de todos nós. Creo que se debería inxeniar outra forma de pedir o voto, pero o mais importante, outra forma de usalo.

0 comentarios: