miércoles, 5 de marzo de 2008

Proba galega de que a terra é redonda

Que a terra é redonda sabémolo todos, pero en Galiza xa o sabemos desde fai tempo e ás probas remítome.

"Demostración galega de que a terra é redonda"


0 comentarios: